Gruźlica - Gruźlica w literaturze.

lekarze specjaliści > Gruźlica >Gruźlica w literaturze.

Gruźlica w literaturze.

Więcej informacji na temat gruźlicy można znaleźć w poniższej literaturze:

1. Ewa Rowińska-Zakrzewska, Jerzy Leowski, Jan Kuś, Gruźlica - choroba o której trzeba pamiętać, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa 1994

2. Ewa Rowińska-Zakrzewska (red.), Gruźlica w praktyce lekarskiej, PZWL, Warszawa 2000

3. Choroby układu oddechowego i gruźlica, AM, Gdańsk 1998

4. Szczuka I. (red.), Gruźlica i choroby układu oddechowego w Polsce w 2005 roku, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa 2006

5. Andrzej Szczeklik (red.), Choroby wewnętrzne. tom I, II, Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, 2005

Zobacz więcej >>

 

 

medserwis.pl Telewolt Sp. z o.o. 00-671 W-wa, ul. Koszykowa 70 lok.2, tel.: 601 410 411, e-mail: medserwis@medserwis.pl